Ook Gij

cv4zmonwyaet3wh

Foto Één : De Religieus Leidster Petra Cecilia Maria Hermans

Ook Gij

U was blind. Stekeblind.
U was doof. Stokdoof.
U was onwetend zonder énig zicht.

U was verdwaald en dolend.
U was bezopen en bestolen.
U had de medemens bedrogen.

U was zoekend en niet vindend.
U was schreeuwend en nimmer berustend.
U was het verloren schaap.

Ik zag, ik bezag de kudde.
Ik zie mijn kudde.
Ik draag u allen.

De Religieus Leidster Petra Cecilia Maria Hermans
The Religion Of The Blue Circle

Babaji

De Aartsengel Gabriël
God

20 December 2016

© 2016 Petra Hermans

Ze zal de vlag uitsteken, als degene die alles weggooien,
kan, voor niks, gelijksoortige richting zal ingaan.

Illustratie : The Religion Of The Blue Circle

 

 

cxi5jisuuaegrla

Advertisements