Zegen en Hoop

cwlzdtjweaeggef

Foto : De Religieus Leidster Petra Cecilia Maria Hermans

Zegen en Hoop

Ik zal u allen enkel verstaan
in de wetenschap
dat ik een gelijksoortig ervaring heb mogen ondergaan.

Ik zal u allen alleen verstaan en begrijpen
in de wetenschap
wat lijden is en hoe dit te verdragen op vredige wijze.

Ik zal enkel en alleen mijn kanaal
volledig weten te bedienen
gelijk ik nu geschikt ben om dit te beoefenen.

Een zegen en hoop
een hoop en zegen,
kan en mag ik, dan voor u betekenen.

De Religieus Leidster Petra Cecilia Maria Hermans
The Religion Of The Blue Circle
Worldpoet 546
Babaji
God

Amen

6 januari 2017

© 2017 Petra Hermans

Ik heb mij als zodanig mogen leren ervaren.
Het is een kwestie van vertrouwen.
Ik beheers me over het onvermogen tot beheersen,
van de medemens. Een vak apart.
Iemand, als ik, die de hoge betekenis kent
van taal met woordkeuze, gaat snel, voorbij,
aan de eigen waarde.

Illustratie : The Religion Of The Blue Circle

cxi5jisuuaegrla

 

Advertisements